A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області

Бібліотечна справа

Бібліотечна справа

 «Бібліотека – це свобода. Свобода читати, свобода думок,

                                                      свобода спілкування. Це освіта, це розваги, це створення

                                                безпечних просторів, а також доступ до інформації…»

(Ніл Гейман)

 

Шкільна бібліотекає обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

У своїй діяльності шкільна бібліотека керується:

 

1.Законом України «Про освіту»:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

 

2. Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80

 

3.«Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу»: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/196/

 

4.Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80

 

4.Інструкцієюпро порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13

 

4.Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1139-17

 

Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу.

 

Необхідні знання для бібліотекара

Професійний бібліотекар повинен знати: основи бібліотечної справи, бібліографії; основні бібліотечні технологічні процеси; форми і методи індивідуальної та масової роботи з читачами; передовий досвід бібліотечної роботи вітчизняних та світових бібліотек; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

У шкільній бібліотеці повинні бути такі звітні документи:

План роботи бібліотеки – це заздалегідь окреслена система заходів бібліотечно-бібліографічної діяльності, що передбачає порядок, послідовність, термін та відповідальних за їх виконання.

 

Сумарна книга  - книга обліку підручників, яка відображає надходження книг, вибуття списаної літератури та підсумки надходжень.

Інвентарна книга – документ, в якому фіксуються всі видання, що надходять до бібліотеки.

Щоденник роботи шкільної бібліотеки є основним документом, в якому ведеться денний облік читачів та обслуговування, масова та методична робота. 

 

Від бібліотеки до медіатеки

 

Комп’ютеризація шкільних бібліотек, підключення їх до мережі Інтернет, наявність сторінок на Web-сайтах навчальних закладів, блогів та персональної електронної пошти створили реальні умови для трансформації шкільних бібліотек у медіатеки.

Так з 2018 року в ОЗЗСО Розумівська школа відкрито шкільну медіатеку.

Створено комфортне середовища з сучасним дизайном та відповідним технічним оснащенням, яке сприяє найбільш повному розкриттю інтелектуальних, творчих здібностей кожного учня (в тому числі з особливими освітніми потребами) та вчителя.

Візитка Медіатеки:https://portfoliogrunalla22.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=5Qg7qglH79c

 

Переваги медіатеки для користувачів:

  • використання безмежних документальних ресурсів, до яких практично можливий вільний доступ користувача;

  • якісно нове забезпечення умов роботи для кожного відвідувача. У медіатеці відвідувач залучається до нової для нього самостійної діяльності з отримання різних видів інформації (вербальної, образної, текстової, слухової, графічної) за короткі проміжки часу;

  • змога скористатися різними інформаційними засобами для створення творчих продуктів у процесі навчальної діяльності;

  • збільшеннясамостійності користувачау виборі джерел та організації власної навчальної діяльності.

 

Веб ресурси бібліотекарів:

Блог ММК бібліотекарів «Навчаємось разом» -

https://vchimosya-razom.cms.webnode.com.ua/golovna/

Блог бібліотекара ОЗЗСО Розумівська школа «Книжкова країна»Гринь Алли Анатоліївни  - https://knuzhkovakraina.blogspot.com/p/blog-page.html

Блог бібліотекара ОЗЗСО Новозапорізька школа Пятак Наталії Вікторівни - https://natalipyatack.blogspot.com/

 

 

Життя вимагає усе нових і нових зрушень в бібліотечній справі, бачення перспективи розвитку бібліотечної справи.

Для того, щоб наші книгозбірні розвивалися, потрібно дивитися на бібліотеки не лише, як на місця, де зберігаються книги. Бібліотека, медіатека — це простір, де можна проводити цікаві зустрічі, влаштовувати презентації книг, організовувати різноманітні майстер-класи, тематичні вечори, перегляди фільмів та ще безліч всього цікавого, що дозволить популяризувати бібліотеки.

Нашим бібліотекам ще є до чого рости.

 

Основні напрями розвитку бібліотечної справи

1. Керуватися в своїй роботі нормативно - правовими документами, що регламентують діяльність бібліотек.

2. Формування книжкових фондів інформаційними ресурсами на різних носіях.

3. Працювати над: створенням зручних можливостей для використання електронних ресурсів; забезпеченням доступу до світових електронних баз даних; підвищенням рівня інформаційно-бібліотечного обслуговування, шляхом забезпечення доступності до повнотекстових ресурсів.

4. Постійно оновлювати електронні ресурси бібліотек.

5. Проводити аналіз фондів бібліотек, аналіз забезпеченості підручниками учнів навчальних закладів, звітувати про роботу бібліотеки.

6. Постійно підвищувати професійний рівень шляхом опрацювання фахових журналів; обміну досвідом; участі у обласних семінарах, професійних конкурсах та курсах підвищення кваліфікації при ЗОІППО.

8. Поліпшення матеріально-технічної бази бібліотек (придбання та оновлення комп’ютерної техніки, меблів та  вітрин, для оформлення книжкових виставок ).

 

 

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень